Upplandsleden – En 40 mil lång vandringsled

Om du vill ha ett hyfsat långt vandringsäventyr är Upplandsleden något för dig. Den är uppdelad i etapper, vilket kan underlätta. Dessutom är etapperna utmärkta med orange markeringar så att du enkelt kan finna ditt mål.

Tre etapper går genom Knivsta kommun: “Lunsentorpet-Knivsta” och “Knivsta-Forsbyån”, samt “Nyby-Fjällnora”.

Starten på Upplandsleden hittar du dock vid Sunnersta friluftsgård. Första etappen går genom Lunsenskogarna, som präglas av flacka och karga hällmarker, samt omväxlande med mossar och mindre kärr. När du når Lunsentorpet kan det vara lämpligt att rasta. Här finns även en öppen stuga som man kan övernatta i, utan att behöva förboka den. Torpet som står här idag är en kopia av det ursprungliga från 1846, och det invigdes 1988.

Nu kan du välja att gå vidare mot Fjällnora. Du kommer då strax fram till rastplatsen vid Fläktan. Här finns en stuga, men även viltvatten. Det innebär att om du har tur kan du få se älg eller rådjur komma fram och dricka. Krick, knipa och skogssnäppa är fåglar som häckar i området, så med lite tur kan du få en djurupplevelse här.

Vidare från Moralund fortsätter man vandra på en landsväg över Storåns dalgång. Under forntiden var det en havsvik som var segelbar, men idag är det bara en å kvar som stilla ringlar sig fram.

Om du går här under höst eller vår, är det läge att titta efter flyttfåglar som ofta syns här, men det passerar även flera olika vadare och rovfåglar.

När du gått förbi Väsby kvarn och Lagga kyrka når du efter ett tag sjöarna som ligger söder om Fjällnora, där du kan gå till Eda lägergård för att sedan fortsätta mot Korsbacken. Skogen som går mot Fjällnora är lättgången, men har en del blockterräng och hyggen.

Du kommer strax fram till ett mer kuperat och sjörikt område som ligger runt Fjällnora Friluftsgård. Fortsätter du sedan lite väster om Lunsentorpet kommer du fram till leden som går mot Knivsta söderut.

Detta är den första delen av vandringen.

Som ni förstår finns gott om möjligheter till pauser, och en härlig naturupplevelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *